Taneční lekce – již ne v DDM LIBERTIN ČL

One Response to “Taneční lekce – již ne v DDM LIBERTIN ČL”

  1. Anindya Says:

    napsal:Dobrfd den,V kroužku keramiky ve středu od 14.00 hod. jsou ještě volne1 msdeta, začedne1me 6.10. Je nutne9 však vyipnlt přihle1šku a pokud možno doručit předem ( i e-mailem) do DDM. V předpadě, že to nestihnete, přineste přihle1šku na prvned schůzku. Děti majed možnost si pre1ci v keramicke9 dedlně 2x 3x neze1vazně vyzkoušet, poplatek za kroužek je spaltnfd až do 25.10.2010.

Komentáře